3 Noiembrie 2022 – Dezbatere Regională privind Progresul în implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
Titlul proiectului: „România durabilă” Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru
Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Cod SIPOCA 613 MySMIS: 127545

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Parteneri: Institutul Național de Statistică Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


DEZBATERE REGIONALĂ PRIVIND PROGRESUL ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 2030

Data: 3 Noiembrie 2022 Program: 10:30 – 14:00

Locație: Hotel Golden Tulip Ana Dome,
strada Observatorului nr. 129, Cluj-Napoca
Sala Cupola Mică, parter

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE LA EVENIMENT

    Am citit și sunt de acord că

    Persoană de contact: Nicoleta Livezeanu 

    Tel: 0724 587 226